Про нас

ФЕДЕРАЦІЯ ГРЕЦЬКИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ – ЦЕНТР РОЗВИТКУ ЕЛЛІНІЗМУ ТА ТОЛЕРАНТНИХ МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ, МІСТ ДРУЖБИ І СПІВПРАЦІ З ІСТОРИЧНОЮ БАТЬКІВЩИНОЮ ТА ГРЕКАМИ ЗАРУБІЖЖЯ

У багатій етнічній палітрі України гідне місце належить грекам. Відомо, що перші грецькі поселення у Північному Причерномор’ї з’явилися ще у VIII ст. до н.е. Протягом наступного історичного періоду з різною інтенсивністю грецька еміграція із Греції, Туреччини, османського Криму поповнювала діаспору одноплемінниками. Елліни принесли на праукраїнську землю елементи класичної цивілізації, свою культуру, мову, християнство.

У 1778-1780 роках відбулося переселення греків-християн із Криму та заснування ними грецьких поселень у Приазов’ї.  Століттями вихідці із Греції пліч-о-пліч з іншими народами обороняли православ’я, розвивали культуру та науку, економіку і торгівлю, боролися із спільним ворогом.

Cьогодні в Україні за підсумками перепису 2001 р. ідентифікували себе греками 91,5 тис. осіб, з яких 85% проживають у Донецькій області. Історично так склалося, що після переселення із Криму вже більше 235 років Приазов’є є регіоном компактного проживання греків. Вони зберегли своє історичне коріння, національну самосвідомість, мову, культуру, традиції.

Завдяки демократичним перетворенням і конструктивній державній національній політиці права й інтереси греків гідно представляють 95 грецьких товариств у 21 області України, які з 1995 р. об’єднані у Федерацію грецьких товариств України (ФГТУ). Головою ФГТУ є Олександра Іванівна Проценко-Пічаджи.

Українські елліни роблять значний внесок у громадсько-політичний, соціально-економічний та духовний розвиток поліетнічної України. Своїми славними іменами та великими звершеннями вони довели, що є яскравою прикрасою багатонаціональної української палітри. В активі ФГТУ вагомий багаж новаторських ідей, ініціатив і конкретних справ. За період свого існування ФГТУ спільно із Маріупольським державним університетом досягла значних успіхів у розвитку грецької освіти, культури, традицій, православ’я, міжнародних зв’язків, реалізації оздоровчих, гуманітарних та інших програм.  Греки є активними учасниками українського політикуму.

Щорічно ведеться робота із відкриття опорних шкіл із вивчення новогрецької мови, у яких, окрім мови, учні мають можливість вивчати історію, культуру, традиції грецького народу. Завдяки економічній підтримці грецької сторони, Благодійної організації «Фонд Бумбураса», Федерація має можливість щорічно навесні проводити у співпраці з Маріупольським державним університетом Олімпіаду школярів із новогрецької мови, історії, культури Греції і греків України, яка має велике значення у духовному вихованні підростаючого покоління. В ній беруть участь від 500 до 700 дітей із різних регіонів України.

Поряд із вивченням новогрецької мови, Федерація приділяє велику увагу збереженню та вивченню   румейської та урумської мов, на яких спілкувалися діди та прадіди. Сьогодні носіями цих мов є мешканці 48 сіл у Донецькій області. З метою збереження для нащадків історичної спадщини приазовських греків ФГТУ видає словники, твори місцевих грецьких письменників та поетів.

Самобутня культура й творчість грецьких поетів, письменників, краєзнавців, композиторів, художників, художніх колективів є сполучною ланкою між сучасним поколінням еллінів та їхніми предками-носіями класичної цивілізації й гармонічною частиною загальнонаціональної культури. Вона вийшла на всеукраїнські й міжнародні підмостки, користується попитом і любов’ю. У грецьких товариствах України стали нормою щорічні святкування  Дня національного відродження Греції, Дня «Охі», православних дат. Великою популярністю у греків і всього багатонаціонального населення користуються всеукраїнські фестивалі грецької культури «Мега Йорти», Дні грецької культури, міжнародні фестивалі грецької пісні імені Т.Каци, фестивалі народної творчості греків Приазов’я, звітні концерти грецьких художніх колективів та творчі вечори діячів культури.

Ефективним засобом консолідації греків, пробудження їхньої національної свідомості та залучення до організованого грецького руху є друковані ЗМІ. Ведуча роль організатора та пропагандиста еллінізму належить газеті Федерації грецьких товариств України «Елліни України». За участю ФГТУ щорічно готуються до друку та видаються книги грецьких авторів.

З ініціативи ФГТУ при підтримці Греції та Всесвітньої ради греків зарубіжжя у Маріуполі зведено Культурний центр ФГТУ (2000 р.), Грецький діагностичний медичний центр (2003 р.), у с.Старий Крим – сучасна поліклініка (2004 р.), у с.Сартана – нова церква Святого Георгія (2005 р.) – за активної участі Маріупольської міськради, ВАТ «ММК ім.Ілліча» та ВАТ «Азовмаш», Культурний центр Маріупольського товариства греків «Меотіда» (2008р.) – при підтримці міжнародної компанії «Міханікі».

ФГТУ реалузувала багаторічну мрію українських греків про відродження зв’язків із історичною батьківщиною. Як складова ланка світового еллінізму Федерація грецьких товариств України розвиває відносини дружби і співпраці з об’єднаннями греків Германії, Кіпру, Бельгії, Швейцарії та інших країн.

Ефективним прикладом співпраці є участь греків-депутатів місцевих рад України в роботі Об’єднання органів місцевого самоврядування Європи. Керівники Греції та ΣΑΕ щорічно відвідують Україну. Повсюди, а особливо у Маріуполі, центрі українського еллінізму, та грецьких селах, вони ще раз переконуються в авторитеті Федерації грецьких товариств Україїни, «живому» еллінізмі та любові одноплемінників.

За безпосереднім сприянням Греції у нашій країні реалізовувалися освітні, гуманітарні, духовні, соціальні та медичні програми. За роки існування ФГТУ біля 10000 дітей, 1000 пенсіонерів та 900 молодих людей відвідали Грецію та відпочили в ії оздоровчих центрах.

Досягнуті успіхи в значній мірі пов’язані із підтримкою нашої багатогранної діяльності органами влади всіх рівнів та громадськими структурами Греції, Кіпру, Всесвітньої Ради греків зарубіжжя.

Результатом послідовного й цілеспрямованого курсу ФГТУ є її авторитет у греків і широкої багатонаціональної спільноти як центру українського еллінізму, моста дружби й співробітництва з історичною батьківщиною, фактору гармонії й стабільності в суспільстві.

Прес-служба ФГТУ

                                                                                                                 

Голова ГГГГГФ- EU