У Греції офіційно зареєстровано Спілку греків України в Греції

Головою Спілки обрано Олександру Іванівну Проценко-Пічаджі.
Основна мета організації:
  • об’єднувати українців грецького походження, які перебувають у Греції;
  • всебічний розвиток та популяризація самобутньої культури греків України;
  • підтримка та розвиток традицій, звичаїв, мови, мистецтва греків України;
  • проведення та координація діяльності, спрямованої на налагодження ділових зв’язків і контактів між греками України, що проживають у Греції;
  • сприяння членам організації в отриманні відповідної освіти у вищих навчальних закладах Греції;
  • організація соціальної допомоги етнічним грекам України;
  • сприяння і надання допомоги, правового захисту ініціативам і починанням громадськості, які скеровані на примноження і розвиток національних традицій греків України;
  • всебічний розвиток і популяризація мов надазовських греків.