Зустріч Голови ДЕСС Віктора Єленського з керівниками і представниками етнічних спільнот України

27 грудня відбулася зустріч Голови ДЕСС Віктора Єленського з керівниками і представниками етнічних спільнот України.
Під час зустрічі особливу увагу було приділено участі об’єднань національних меншин і корінних народів у захисті України, допомозі воїнам і вимушеним переселенцям, а також збереженню і розвитку культур і духовних традицій всіх етносів України в умовах війни.
Учасники зустрічі обговорили також положення Закону України «Про національні меншини (спільноти) України», який ухвалений Верховною Радою 15 грудня і знаходиться на підписі у Президента України.
У ході дискусії було висунуто цілу низку пропозицій стосовно гармонізації міжетнічних відносин в Україні, активізації співпраці між державними органами і об’єднаннями національних меншин і корінних народів, більшого залучення їх у суспільно-громадське життя країни.
Сьогодні від імені голови Федерації грецьких товариств України Олександри Проценко-Пічаджі етнодокументаліст і перекладач Олександр Рибалка (на фото) був присутній на зустрічі у Раді нацспільнот, де було представлено нового голову Держслужби з етнополітики пана В.Єленського.
Олександр розказав про те, що сьогодні серед усіх меншин надазовські греки опинилися у найскрутнішій ситуації, а їхні мови стали ще більш загроженими.
Новопризначеному голові подарували нашу мапу поселень і коротку інформацію про мови, а також вірш @Bila_holova “Ми повернемося”.