«Дигеніс Акрит» у перекладі Василя Степаненка

Дорогі друзі! У видавництві «Перун» побачив світ здійснений Василем Степаненком перший поетичний переклад українською мовою середньогрецького (візан­тійського) епосу ХІ-ХІІ ст. про славетного героя Дигеніса Акрита, з якого веде початок новогрецька література.

Важливою особливістю видання є його двомовність: автентичний грецький текст подано поруч із максимально наближеним до оригі­налу перекладом українською. Це заоохотить читачів до глибшого вив­чення обох мов і культур. Допоможуть у цьому вміщені в книзі короткий грецько-український словник і довідник власних імен та географічних назв, а також ґрунтовна передмова Герасимоса-Ніколаоса Бугаса та наукове дослідження епосу Тетяни Чернишової.

Як зазначила член-кореспондент Національної академії наук України, доктор філологічних наук, професор Ніна Клименко, діалог української літератури з грецькою розпочато давно. В Україні добре відома давньогрецька література. Читачі знайомі і з новою грецькою літературою. Багато творів сучасних грецьких пись­менників перекладено українською. Біля витоків цього діалогу – знані українські елліністи – професор Київського університету імені Тараса Шевченка Андрій Білецький та доцент Тетяна Чернишова.

Вони стали популяризаторами новогрецької мови і літера­тури в Україні, об’єднали ідеєю міжкультурного діалогу України та Греції метрів перекладу Григорія Кочура, Дмитра Паламарчука і молодших своїх учнів, визнаних сьогодні май­стрів перекладу О. Пономаріва, А. Чердаклі, В. Степаненка.

Свідченням цього успішного спілкування стало багато перекладів з новогрецької, серед них найбільш промовистим є антологія «Ново­грецька література. Українські переклади» (1-ше видання 2005 р., 2-ге 2008). Вона зайняла чільне місце в серії «Бібліотека світового пись­менства».

Однак досі не було українського перекладу середньовічного грець­кого епосу «Дигеніс Акрит» – твору, що належить до світової кла­сики і є визначним початковим пунктом, точкою відліку, за Т. М. Чернишовою, літератури Нової Греції. Завдяки Василеві Сте- паненкові, котрий став лауреатом премії в галузі перекладу ім. Мак­сима Рильського 2016 р. за поему «Еротокрит» (із списку ЮНЕСКО – 300 кращих світових творів), що також належить до середньо­віччя, маємо в своєму розпорядженні цю книжку.

Тепер із літературною пам’яткою ХІ-ХІІ ст. можуть ознайомитися усі бажаючі у бібліотеці КЦ Федерації грецьких товариств України.

Прес-служба ФГТУ.