Кавафіс в Україні

Шлях Кавафіса в Україну був тривалим. Інтерес до нього у часи відлиги 60-их років минулого століття пробудили в своїх друзях та учнях А.О. Білецький та Т.М. Чернишова. Перші поодинокі переклади поета почали з’являтись у 70-ті роки, а перше видання частини його поезій  припало на 1991-ий, коли в перекладах І.Бетко, Г.Кочура та О.Пономарева в журналі «Всесвіт» було опубліковано десяток поезій Александрійця.

З цього моменту інтерес до творчості К.Кавафіса посилюється, свідченням чого є зростання кількості варіативних перекладів його віршів, збільшення кола перекладачів, що працюють із доробком автора. На мережевих просторах можна знайти поодинокі переклади поезій К.Кавафіса як з оригіналів, так і через посередництво інших мов, а також сайти, на яких розміщено переклади з доробку Александрійця.

Плодом праці українських перекладачів стало видання 2017 року у видавництві «Фоліо» книги з основним корпусом поезії К.П.Кавафіса.

Голоси Кавафіса

Концепція диску

Цей проект є плодом спільних зусиль центрального осередку української елліністики – Центру елліністичних студій та грецької культури імені Андрія Білецького – та заслуженої працівниці культури України, композиторки Тетяни Стаматі-Оленєвої та своєрідною офірою як поетові, так і самій Греції, країні, що була центральною темою його поезії, батьківщині, яка є не лише джерелом натхнення, але й стимулом для вчинків та намірів його героїв:

Хоч він іще дитям вітчизну залишив,

хоч обриси її у пам’яті туманом вкрито,

та подумки завжди до неї линув,

як до святині, до якої лише уклінно підступають

Цей диск є ще одним кроком для популяризації його творчості серед українців.  Його поява стала можливою внаслідок підтримки Посольством Греції в Україні ініціатив Центру елліністичних студій та грецької культури імені Андрія Білецького збоку.

 

Про Центр КНУТШ

Центр елліністичних студій та грецької культури ім. А. Білецького заснований 1999 року. Метою діяльності Центру є популяризація грецької культури в Україні, створення умов для вивчення новогрецької мови.

За ініціативою Центру було створено чимало культурних проектів, зокрема, круглі столи, присвячені діячам грецької культури та знаковим культурним подіям, семінари художнього перекладу, наслідком роботи яких стали видання перекладів творів новогрецької літератури, відкриті лекції, присвячені новогрецькій культурі та історії, вітчизняних, зарубіжних спеціалістів та грецьких дипломатів, концерти, літературно-музичні вечори.

Серед останніх здобутків Центру – видання книжкової серії «Українська елліністика», видання перекладів видатних поетів Й.Сефериса та К.Кавафіса, співробітництво з «Молодим театром» з метою постановки п’єси «Insenso» корифея сучасної грецької драматургії Д.Димітріадиса.

Про нього

Константинос Кавафіс (1863-1933) є одним з найвідоміших у світі грецьких поетів XX століття. Визнання приходить до К.Кавафіса на схилі років, парадоксально, спочатку – за межами Греції, потім – нові покоління грецьких поетів відкривають себе поетику самітника з єгипетської Александрії. Становлення таких поетів, як Й.Сеферис, О.Елітис, Я.Рицос, М.Сахтурис відбувалося в тіні загадкового Александрійця, дехто знайшов власний шлях, слідуючи вказівкам чи, радше, підказкам старого майстра, дехто, навпаки, виріс у боротьбі з його творчим методом. Найкращим прикладом універсального виміру Кавафіса є нещодавно укладена книга творів-посвят авторові, в якій містяться твори десятків поетів з більше, ніж двадцяти країн світу.

Поетичний доробок К.Кавафіса є порівняно невеликим. Це 154 поезії основного корпусу, відомі під назвою «Визнане», та сотня відхилених та незавершених творів. Його поетичні мініатюри, часто сконструйовані за принципом реконструкції власне поетичного, створюють грандіозний проект поезії, що неспинно постає, яка є призмою, що дозволяє по-новому поглянути не лише не сучасність самого К.Кавафіса, але й актуальні питання нашого сьогодення.

Андрій САВЕНКО.