У Харкові відбудеться презентація репринтного видання «Потебня О.О. Уривки з перекладу „Одіссеї”»

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н.КАРАЗІНА

        ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ХАРКІВЬКЕ МІСЬКЕ ТОВАРИСТВР ГРЕКІВ «ГЕЛІОС»

 

  ПРЕС-РЕЛІЗ

      до презентації репринтного видання «Потебня О.О. Уривки з перекладу «Одіссеї» // 

     А. А. Потебня. Изъ записокъ по теоріи словесности. — Харьковъ, 1905. — Приложенія».

10 листопада 2018 р.  о 13-00  у рамках закриття ХVIII сезону  Днів грецької культури у м.Харків відбудеться презентація репринтного видання «Потебня О.О. Уривки з перекладу «Одіссеї»//  А.А. Потебня. Изъ записокъ по теоріи словесности. — Харьковъ, 1905. — Приложенія».

Місце проведення: Читальный зал №1 (8 поверх) Центральної наукової бібліотеки  Харківського Національного університету імені В.Н.Каразіна.

Видання здійснено за офіційної підтримки Харківської міської ради.

Ім’я Олександра Опанасовича Потебні (1835–1891) – видатного українського філолога, засновника харківської лінгвістичної школи, педагога, громадського діяча, професора Харківського університету – широко відоме як серед вітчизняних, так і зарубіжних науковців. Теоретичні розробки вченого супроводжувалися практичною діяльністю: за його редакцією були видані твори Г. Квітки-Основ’яненка, П. ГулакаАртемовського, І. Манджури. Наприкінці свого життя О. О. Потебня почав працювати над першим перекладом гомерівської «Одіссеї» українською мовою, що було не тільки практичною реалізацією його ідеї про великі художні можливості будь-якої мови, але й першою у вітчизняній літературі спробою надати читачам українську «Одіссею». О. О. Потебня дуже ретельно підійшов до цієї роботи: прочитав гомерівську поему мовою оригіналу, ознайомився з перекладами на слов’янські мови, збірками народних пісень, творами українських авторів, зробив близько 2500 виписок – окремі слова, епітети, вирази, що іноді супроводжуються його власними коментарями.

На жаль, ця робота вченого залишилася незавершеною (О. О. Потебня переклав 275 рядків ІІІ рапсодії, повністю VII і майже всю VIII), але стараннями його учнів потебнянський рукопис перекладу був підготовлений до друку і вперше побачив світ у 1905 р. Ще М. В. Гоголь мріяв про те, щоб зробити « Одіссею» справді народною книгою. Саме таке завдання ставив перед собою і наш видатний вітчизняний філолог, приступаючи до перекладу поеми українською мовою.

Науковий аналіз праці О. О. Потебні було зроблено Ф. Й. Луцькою (1921–2011)– професором кафедри історії зарубіжної літератури і класичної філології Харківського університету і перекладачем численних античних творів. Ф. Й. Луцька багато років викладала давньогрецьку і латинську мови, її стараннями у 1994 році було поновлено роботу класичного відділення у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна, її учні і сьогодні працюють на філологічному факультеті, продовжуючи традиції харківської лінгвістичної школи. Сподіваємось, що перевидання праці О. О. Потебні у супроводі статті Ф. Й. Луцької буде корисним і цікавим як для дослідників творчості харківського вченого, фахівців україністів, філологів-класиків, так і для усіх поціновувачів українського слова.

Додаткова інформація на сайті www.greeks.kharkov.ua  та за телефонами:  066-735-83-45, 097-429-61-70,   050-506-94-72.