Увага! Конкурс на кращий переклад на новогрецьку мову казок греків Надазов’я

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС

на кращий переклад на новогрецьку мову казок греків Надазов’я

  1. Загальні положення:

1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнського Конкурсу, приуроченого до Міжнародного Дня новогрецької мови, серед учнів 9-11 класів на кращий переклад на новогрецьку мову казок греків Надазов’я (можна взяти казки, які побутують у вашій родині чи населеному пункті, а також казки, зібрані Р.Харабадот (вчений-етнограф, збирач грецького фольклору), Л.Кір’яковим (румейський поет і перекладач, Член спілки письменників СРСР і Національної спілки письменників України) або іншими фольклористами).

1.2. Організаторами проведення Конкурсу є:

 Федерація грецьких товариств України (ФГТУ);

 Маріупольський державний університет (МДУ).

1.3. Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний комітет Конкурсу. Головою оргкомітету є зав. відділом освіти виконкому ФГТУ, заступником голови – зав. кафедрою грецької філології і перекладу МДУ.

1.3 З метою досягнення максимальної об’єктивності в процесі визначення переможців Конкурсу, а також вирішення при цьому суперечок формується журі Конкурсу. Журі якісно оцінює конкурсні роботи, визначає кандидатури переможців, формує оціночні листи.

  1. Основні цілі та завдання Конкурсу:

2.1 Метою Конкурсу є:

а) популяризація усної народної творчості греків Надазов’я;

б) розвиток інтересу у підростаючого покоління до вивчення мовної і культурної спадщини греків України;

г) залучення творчої та обдарованої молоді в творчий процес з перекладу казок греків Надазов’я на новогрецьку мову.

2.2 Завдання Конкурсу:

а) вдосконалення знань, умінь і навичок, отриманих на уроках новогрецької мови:

б) формування умінь здійснювати творчий переклад на новогрецьку мову;

в) розвиток у підростаючого покоління інтересу до вивчення мовної, історичної та культурної спадщини грецького народу;

г) виявлення та заохочення творчої молоді

д) систематизація, узагальнення та видання збірки казок греків Приазов’я новогрецькою мовою.

3 Вимоги до учасників:

3.1 До участі в Конкурсі запрошуються учні 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, які вивчають новогрецьку мову.

3.2 Участь у Конкурсі є добровільною.

  1. Порядок організації та проведення Конкурсу:

4.1. Учні, які бажають взяти участь у Конкурсі, повинні подати на розгляд Конкурсного журі переклад однієї з казок греків Надазов’я на новогрецьку мову до 08.02.2019 року.

4.2. Творчі роботи учасник Конкурсу має направити в відділ освіти виконкому ФГТУ на електронну адресу: dobraelena1974@gmail.com

Телефон для довідок: 0965672408 – Добра Олена Михайлівна

  1. Вимоги до оформлення творчих робіт:

5.1. Після друкованого тексту-перекладу (формат А4, шрифт Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац 1 см. Поля: верхнє – 2, нижнє – 2, ліве – 2, праве – 1) необхідно вказати дані автора – учасника конкурсу (прізвище, ім’я, клас, навчальний заклад, ПІБ вчителя).

5.2. Переклад казки повинен супроводжувати кольоровий малюнок (відсканований і прикріплений до перекладу), що відповідає її змісту. Малюнок може бути виконаний не перекладачем. У такому випадку потрібно вказати дані його автора.

6 Критерії оцінювання конкурсних матеріалів

а) відповідність викладеного матеріалу змісту казки;

б) стиль написання (багатство словникового запасу, використання різних художніх засобів і складних синтаксичних конструкцій).

в) грамотність

  1. Терміни проведення, підведення підсумків Конкурсу та нагородження переможців.

7.1. Терміни проведення Конкурсу:

1 етап – з 15.01.2019 р. по 08.02.2019 р. прийом творчих робіт;

2 етап – з 08.02.2019 р. по 15.03.2019 р. оцінювання членами конкурсної комісії перекладів;

3 етап – квітень 2019 р. підведення підсумків і нагородження переможців Конкурсу (9 призових місць: по три в кожному класі) дипломами і подарунками, наданими Федерацією грецьких товариств України, в ході проведення урочистої церемонії відкриття XXІ Всеукраїнської олімпіади школярів з новогрецької мови, історії, культури Греції і греків України.

  1. Склад Конкурсного журі:

До складу конкурсної комісії входять:

– представники Федерації грецьких товариств України;

– представники факультету грецької філології та перекладу Маріупольського державного університету;

– викладачі з Греції.