Конкурс для вчителів новогрецької мови “Учитель року – 2019”

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення всеукраїнського Конкурсу

 вчителів новогрецької мови

«ВЧИТЕЛЬ РОКУ»

 

 1. Конкурс «Вчитель року» проводиться серед вчителів новогрецької мови з метою:
  • піднесення ролі вчителя новогрецької мови у суспільстві і підвищення престижності цієї професії;
  • популяризації новогрецької мови, культури Греції та греків України;
  • виявлення та підтримки творчих вчителів новогрецької мови;
  • узагальнення та розповсюдження педагогічного досвіду з викладання новогрецької мови;
  • визначення умов щодо забезпечення вдосконалення педагогічної майстерності вчителів новогрецької мови.

 

Завдання Конкурсу:

 • виявити кращі методики з викладання новогрецької мови та поширити перспективний педагогічний досвід;
 • сприяти творчим педагогічним пошукам, удосконаленню фахової майстерності вчителя;
 • забезпечити незалежну експертну оцінку педагогічної діяльності.
 • узагальнити результати конкурсу та розробити методичні рекомендації для вчителів новогрецької мови;

 

 1. Конкурс серед вчителів новогрецької мови проводиться Федерацією грецьких товариств України у співпраці з Управлінням освіти та науки Донецької облдержадміністрації, Маріупольським державним університетом та НМЦ Маріупольського управління освіти один раз в чотири роки.

 

 1. Для проведення конкурсу «Вчитель року» формується оргкомітет та журі, склад яких затверджує Президія ФГТУ, який встановлює критерії відбору поданих на Конкурс матеріалів, умови та порядок проведення заключної частини Конкурсу і не пізніше як за місяць до початку першого туру забезпечує їх доведення до відома педагогічної громадськості.

 

 1. Конкурс серед вчителів новогрецької мови складається з 3-х етапів:

І етап – відбірковий. Комісія, створена ФГТУ, відвідує (або дивиться відеозапис уроку) уроки вчителів, які виявили бажання брати участь в Конкурсі, розглядає пакети методичних матеріалів, представлених учасниками Конкурсу до відділу освіти виконкому Федерації.

ІІ етап. Вчителі-переможці  відбіркового етапу Конкурсу запрошуються до ФГТУ для самопрезентації та тестування фахової майстерності з питань педагогіки, психології, методики викладання новогрецької мови, історії, культури Греції та греків України.

ІІІ етапфінальна частина – проходить на базі спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням новогрецької мови. Вчителі – переможці ІІ етапу Конкурсу дають відкриті уроки в незнайомих класах та роблять їх самоаналіз. Тема уроку та клас визначаються напередодні жеребкуванням.

 

 1. Конкурс серед вчителів новогрецької мови проводиться на добровільних засадах. В ньому можуть брати участь вчителі новогрецької мови, не залежно від їх освіти, спеціальності, педагогічного стажу та віку.

 

 1. Для участі у відбірковому етапі претенденти подають до відділу освіти виконкому ФГТУ наступні матеріали:
  • Заяву про бажання брати участь в Конкурсі (додаток 1);
  • Інформаційну картку учасника Конкурсу (додаток 2);
  • Узагальнення досвіду роботи учасника Конкурсу: опис досвіду та матеріали з досвіду роботи учасника (розробка уроків, позакласних заходів).

 

 1. До участі у фіналі Конкурсу «Вчитель року» допускаються:

вчителі новогрецької мови, які стали переможцями ІІ етапу.

 

 1. Оргкомітет Конкурсу приймає заяви та необхідні конкурсні матеріали до 1  березня  поточного року.

 

 1. Згідно рішення оргкомітету ФГТУ переможцям Конкурсу:
  • за зайняте І місце надається звання «Вчитель року з новогрецької мови»,
  • за зайняті ІІ та ІІІ місця – нагороджуються дипломами.

Переможці Конкурсу нагороджуються цінними подарунками, а учасники Конкурсу – дипломами ФГТУ за активну участь.

 

 1. Фінансові витрати, пов’язані з проведенням фінального етапу

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», здійснюються за

рахунок Федерації грецьких  товариств України.

 

КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРСНИХ ЗАВДАНЬ

 Самопрезентація

Мета – дати уявлення про учасника як про особистість, про його лідерські якості, креативність.

Самопрезентація – самопредставлення у довільній формі з використанням будь-яких форм презентації.

Регламент даного Конкурсного випробування – до 10 хвилин.

Тему самопрезентації визначає сам учасник Конкурсу.

Самопрезентація учасника не оцінюється, але вона покликана сформувати відповідне враження про Конкурсанта, його унікальний образ, дати журі уявлення про його особистісні, лідерські якості, креативність.

Успіх самопрезентації залежить від уміння представити себе іншим людям, привернути увагу, інтерес людей до власних цінних якостей. У побудові успішної самопрезентації немає дрібниць. В ній важливо все: зовнішність Конкурсанта, його одяг, мова, інтелект, стиль поведінки, манера триматися на сцені, яка проявляється у вільних рухах, умінні саморегуляції. Розробляючи сценарій самопрезентації, пам’ятайте, що головними цілями в цьому Конкурсі є наступні позиції: запам’ятатися, переконати, зробити своїми прихильниками членів журі. На цьому і буде будуватися стратегія успіху, але єдиного рецепту як це зробити не існує – у кожного він свій.

(У книзі К.С. Станіславського «Робота актора над собою» є рядки: «Чи знаєте ви таких акторів, яким варто тільки з’явитися на сцені, і глядачі їх вже люблять? За що? За красу? Але дуже часто її немає. За голос? І він нерідко відсутній. За талант? Він не завжди заслуговує захоплення. За що ж? За ту невловиму здатність, яку ми називаємо шармом».)

Конкурсне завдання «Самопрезентація» може бути виконано у будь-якій формі. Варіантів подання самопрезентування величезна кількість – це може бути і вистава одного актора, і презентація (у тому числі з використанням мультимедійної презентації та відеофільми), шоу, монолог, сповідь, акція, лекція і так далі.

Узагальнення досвіду роботи

(опис досвіду та матеріали з досвіду роботи учасника)

Мета:  демонстрація професійного потенціалу учасника  Конкурсу

Критерії оцінювання Показники
Актуальність постановка проблеми
аргументованість авторських ідей
обґрунтованість соціально/ педагогічної значущості
професійна затребуваність
Інноваційність новизна змісту, технології та ін.
оригінальність ідей
можливість поширення і впровадження
Реалістичність прогнозовані та одержані результати
ресурсна забезпеченість
Культура презентації цілісність викладення
доступність і наочність
культура  мовлення
взаємодія з аудиторією

Мета – показати індивідуальні особливості педагога – митця, педагога-професіонала, педагога-людини, індивідуальний стиль діяльності і своєрідність моделі навчання, педагогічні знахідки та авторські методичні прийоми, професійну компетентність.

Конкурсний урок учителя – незвичайний урок. Він вимагає особливого настрою як під час підготовки до нього, так і у процесі його проведення та аналізу зробленого. Щоб вміючи увійти у світ практичної педагогіки, мало володіти лише міцними теоретичними знаннями з обраної спеціальності і, здавалося б, непоганими виконавськими навичками, продемонстрованими на навчальних заняттях. Успішний початок у педагогічній діяльності дуже багато в чому залежить також від уміння з перших хвилин уроку привнести в дитячий колектив дух радості і співтворчості, викликати цікавість та інтерес з боку учнів до того, що відбувається на уроці, що передбачається ще зробити (адже вони теж з нетерпінням чекають зустрічі з учителем).

Це як би загальна рекомендація. Що ж стосується конкретної підготовки до конкурсного уроку, то її можна провести за трьома напрямами.

Можна налаштуватися, наприклад, на урок, уже проведений і написаний кимось. Даний варіант підготовки найпростіший. Він не потребує особливих зусиль з боку вчителя. При цьому урок може вийти і високоефективним, і в радість дітям. Але… одночасно він може виявитися єдиним у такому роді. З тієї простої причини, що без прояву особистої творчості підготовка вчителя до уроку, тим більше конкурсного, – шлях аж ніяк не найбільш раціональний.

Є й інший шлях. Проаналізувати в черговий раз спеціальну літературу, оновивши раніше отримані знання і неодмінно врахувавши інформацію про учнів і умови матеріальної бази школи, вчитель може сам скласти план уроку, який потім буде чітко витримувати під час заняття. Цей шлях підготовки до уроку складніше попереднього, і все ж він більш виправданий, так як значно ближче до практичних умов його реалізації.

Але на цьому підготовка до уроку не закінчується, а тільки починається. Необхідно, крім того, подумки уявити собі місце проведення і весь хід уроку, його початок і закінчення. Важливого значення набувають особистісні та поведінкові риси вчителя – зовнішній вигляд, уміння чітко висловлювати свої думки, володіти голосом, визначати найбільш вигідне власне місце знаходження по відношенню до учнів і т.п. Все це кілька разів бажано обіграти різними способами: інтонації і висоти власного голосу, відпрацюванням окремих елементів рухів перед дзеркалом, визначенням ключовими словами основних видів вправ.

По ходу уроку бажано:

– розпочавши урок, на рівні спілкування «вчитель-учень», прагнути поступово перейти на більш глибокі взаємні суб’єкт-суб’єктні відносини з дітьми, адже лише при повній гармонії з учнівським колективом можна створити умови для навчального процесу, досягти бажаних успіхів у результаті навчання.

 

Самоаналіз  конкурсного уроку

 

Мета – демонстрація спроможності конкурсанта до педагогічної рефлексії

 

Критерії оцінювання Показники
Здібність до аналізу своєї діяльності встановлення відповідності змісту, використаних технологій і досягнутих результатів поставленим цілям
Критичність мислення та глибина самоаналізу адекватність, повнота та глибина самооцінки

 

Самоаналіз проводиться безпосередньо після проведення уроку. Він являє собою поетапний аналіз і оцінку уроку загалом і окремих його сторін.

Самоаналіз уроку як конкурсний захід – це виступ педагога, який проводив заняття, і його бесіда з членами журі (що припускає відповіді на питання, необхідні для отримання додаткової інформації про хід та результати діяльності вчителя і учнів на уроці, про оцінювання цієї діяльності).

В ході п’ятихвилинного виступу педагог може висловити свої міркування з приводу рівня підготовки дітей, з якими довелося працювати, порівняти умови проведення конкурсного заняття з тими, в яких педагог працює на своєму робочому місці, поділитися своїми невикористаними знахідками (додатковими методичними прийомами). Крім того, не потрібно боятися вказати на власні помилки – журі сприйме це позитивно. Слід пам’ятати, що посилання на незапланований рівень підготовленості дітей та інші «недоліки» класу некоректна.

Оцінюється здатність учасника Конкурсу до рефлексії, вміння побачити помилки і недоліки, визначити рівень власної успішності.

Педагогу важливо, з точки зору психології,  мати «внутрішній фокус контролю», тобто шукати причини ефективності або неефективності своєї діяльності у своїх професійних діях.

 

ДОДАТОК 1

 

Оргкомітету всеукраїнського Конкурсу вчителів новогрецької мови «Учитель року-2019»

____________________________

(ПІБ – повністю)

____________________________

(посада, місце роботи)

____________________________________________________________________________________

 

 

ЗАЯВА *

 Прошу допустити мене до участі у VІ всеукраїнському Конкурсі «Учитель року-2019» в номінації «новогрецька мова».

 

З умовами Конкурсу ознайомле(на/ний) і погоджуюсь.

 

__________________                                                                  _________________

(дата)                                                                                                                                                     (підпис)

 

Заява пишеться власноруч

 

 

ДОДАТОК 2

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА КОНКУРСУ

«УЧИТЕЛЬ РОКУ 2019»

 

 

Фотопортрет

 

______________________________

                      (Прізвище)

______________________________

                        (Ім’я)

______________________________

                   (По-батькові)

 

 

І. Загальні відомості
Громадянство України  
Населений пункт  
Дата народження (день, місяць, рік)  
Місце народження  
Адреса особистого сайту, блогу та ін., де можна познайомитись з учасником та опублікованими їм матеріалами (якщо є)  
ІІ. Робота
Місце роботи (найменування освітнього закладу відповідно до статуту)  
Посада  
Предмети, які викладає  
Загальний педагогічний стаж та стаж викладання новогрецької мови (повних років на момент заповнення картки)  
Кваліфікаційна категорія  
Почесні звання та нагороди (найменування та дата отримання)  
ІІІ. Освіта
Найменування та рік закінчення професійної освіти  
Спеціальність, кваліфікація за дипломом  
Додаткова професійна освіта (найменування освітніх програм, курсів, стажування і т.п., місця та строки їх отримання)  
IV. Громадська діяльність
Участь у роботі громадських організацій (найменування, напрям діяльності, дата вступу)  
Участь в реалізації міських,  районних, обласних освітніх та культурних програм  
V. Професійні цінності
Професійне кредо учасника  
Чим приваблює робота в школі  
В чому, за думкою учасника, складається місія переможця Конкурсу «Учитель року»  

 

_____________ /_______________________/

                (підпис)                                  (Прізвище, ініціали)

 

«___»___________2019 р.