Звернення до греків України делегатів VIII з’їзду Федерації грецьких товариств України

Ми, делегати VIII з’їзду Федерації грецьких товариств України, що зібралися у столиці українського еллінізму – Маріуполі – місті, засновником котрого є наш Святитель Митрополит Ігнатій, звертаємося до усіх наших співвітчизників, греків України. Звертаємося із закликом гуртуватися навколо ідеї патріотизму та любові до своєї рідної землі, якою для нас стала Україна, із закликом до активної участі у справі розбудови Федерації грецьких товариств України, грецьких осередків, а відтак і свого майбутнього, заснованого на збереженні грецьких духовних цінностей, нашої історичної пам’яті, мови та віри у єдиній та соборній Україні.

Ми, лідери та активісти грецьких товариств України, твердо усвідомлюючи необхідність знання державної мови, маємо дієво довести своє бажання зберегти і власне коріння, мову та історію, бажання бачити наше громадське об’єднання сильною та дієвою структурою, побудованою на підвалинах ідей еллінізму та вічних засадах християнської моралі.

Всім нам, незалежно від політичних переконань, потрібно добре усвідомити історичну відповідальність, котра покладена на греків України. Ми живемо в умовах нескінчених викликів, які ставить перед нами світ. В пам’ять про перших переселенців-греків, які розбудовували Дике Поле, про греків-жертв «Грецької операції» НКВС, про греків, які зараз потерпають у гібридній війні, розв’язаній проти України нащадками тоталітарного комуністичного режиму – того, що безуспішно намагався упокорити дух і волю грека України, ми маємо бути єдині як у протистоянні зовнішнім загрозам, так і у справі розбудови власної європейської держави. Грецький національний рух повинен згуртувати всіх небайдужих до долі грецького етносу людей. Дух патріотизму й гордість за своє коріння, що притаманні кожному українському греку, повинні стати джерелом подальшого відродження ФГТУ, ідеологічним підґрунтям якої є консолідація греків України, захист їх прав та інтересів, розвиток толерантних міжнаціональних відносин в українському суспільстві, невід’ємними членами якого ми є.

Ми закликаємо усіх активістів та лідерів грецьких товариств України дбайливо ставитися до рідної історії. Дослідження духовних витоків свого народу є справою честі кожного грека. Історія нашого народу навчає цінувати свободу і лише в ній вбачати зміст багатьох подій як у далекому минулому, так і сьогоденні. Разом із тим всі делегати з’їзду висловлюють категоричний протест проти надмірної політизації грецького національного руху. Також ми протестуємо проти розповсюдження в нашому суспільстві ідей ксенофобії, шовінізму та національної нетерпимості.

Усвідомлюючи важливе значення духовної складової кожної людини, ми закликаємо українських греків цінувати, вивчати, досліджувати та передавати нащадкам скарби нематеріальної спадщини греків України, особливу роль серед яких відіграють мови надазовських греків: урумська та румейська.

Закликаємо молодих співвітчизників грецького походження слідувати нашому прикладу й прагнути займати активну життєву позицію, беручи участь у грецькому національному русі. Пам’ятайте, що наша сила в єдності. Усвідомлення цього дасть нам ту непереборну силу, яка допоможе пройти будь-які випробовування, здолати будь-які перешкоди.

VIII з’їзд Федерації

грецьких товариств України

м.Маріуполь, 18 травня 2019 року.