Проблеми та перспективи розвитку молодіжного руху у складі ФГТУ

Сучасний світ щодня диктує нам оновлені правила та тенденції розвитку,  вимагаючи від нас постійної уваги та напруженого сприйняття змін. Технологізація та діджиталізація майже усіх сфер життя, суттєве видозмінення комунікативних форм передачі, обробки та сприйняття інформації, а також значне прискорення загального темпу життя призводить до відповідних трансформацій у суспільстві. Для того, щоб залишатися достатньо ефективними та успішно реалізовувати свій особистісний потенціал, нам доводиться постійно реагувати на зміни та бути доволі ментально пластичними. Молодь – свого роду є соціальним акумулятором таких трансформацій, які завжди поступово (день за днем, рік за роком) відбуваються в глибинах суспільного життя. Це критичні погляди і настрої відносно існуючої дійсності, нові ідеї і енергія, які особливо потрібні у момент корінних реформ та кризах спільноти, як носій величезного інтелектуального потенціалу, особливих здібностей до творчості (підвищені чуттєвість, сприйняття, образність мислення, і т.п.), молодь – прискорювач впровадження в практику нових ідей, ініціатив, нових форм життя. Тож говорячи про грецький молодіжний рух, хочеться зауважити, що молодь – це життєва сила суспільства, згусток енергії, нерозбещених інтелектуальних і фізичних сил, що вимагають виходу. Молоді люди завжди шукатимуть способу самореалізації та можливості здобувати важливий життєвий досвід. А підвищена чуттєвість, емоційність та частково, навіть юнацький максималізм забезпечують поглиблене занурення та безкорисне служіння  ідеї та місії спільноти, в якій формується та розвивається. Слід пам’ятати, що молодь завжди є дзеркалом, в якому відображається та соціальна дійсність, в умовах якої вона живе.

Таким чином, говорячи про проблеми сучасної молоді та грецького молодіжного руху у складі ФГТУ слід зауважити, що основним викликом є не просто стрімкі видозмінення сучасного світу, а неможливість знайти нішу, майданчик, чи навіть просто спосіб бути корисним та розвиватися у зрозумілому і доступному контексті сучасності.

Одним із ефективних методів подолання кризи грецького молодіжного руху є, по-перше, безпосереднє включення в процес «життя» товариства (спільноти), дати молоді можливість зрозуміти та усвідомити важливість цінностей і цілей існування грецького руху в цілому. По-друге, надати молоді можливість бути причетним до формування місій та візій в процесі оновлення самої структури товариства (спільноти). За рахунок цих сил життя грецького осередку може бути більш жвавим.

Не просто навчати та ділитися досвідом, але й прислухатися до ідей та поглядів молодого покоління, створювати сприятливі умови для самореалізації, а також підтримувати емоційну та ідейну складову робочого процесу грецького товариства, залучати до обговорення життєво важливих для організації питань і надавати можливість бути корисними у вирішенні проблем та викликів.

Євгенія СТУПНІК,

Член Ради ФГТУ.