Увага! Конкурс «Краще грецьке товариство року»!

П О Л О Ж Е Н Н Я

про конкурс «Краще грецьке товариство року»

 1. Загальні положення

1.Дане положення визначає порядок організації та проведення щорічного Конкурсу, його цілі, завдання, основні критерії оцінювання і визначення кращого грецького товариства за результатами моніторингу.

2.Конкурс проводиться серед грецьких громадських організацій, що мають статус юридичної особи, незалежно від кількості членів і територіального розташування.

 1. Конкурс передбачає вибір кращого товариства в наступних номінаціях:

                     – Краще сільське грецьке товариство;

– Краще районне грецьке товариство;

                     – Краще міське грецьке товариство.

 1. Організатор конкурсу – ФЕДЕРАЦІЯ ГРЕЦЬКИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ
 2. Цілі і завдання конкурсу

Мета – визначення кращого грецького 4. Організатор конкурсу – ФЕДЕРАЦІЯ ГРЕЦЬКИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ

 Цілі і завдання конкурсу

Мета – визначення кращого грецького товариства року, стимулювання

             грецьких товариств на ініціативну і плідну громадську

             роботу по реалізації статутних і програмних завдань, досягнення

             вагомих результатів в об’єднанні греків, відродженні, збереженні і

             розвитку грецьких духовних цінностей, виконання місії міцної

            ланки українського еллінізму.

Завдання – моніторинг і відбір товариств за результатами діяльності протягом року

                для визначення їх рейтингу і виявлення кращого;

              – оцінка командної роботи товариства;

              – оцінка роботи голови як лідера команди.

ІІІ. Критерії оцінки життєдіяльності товариств:

а) з оргроботи

 • виконання своїх планів, рішень і постанов з’їздів, виборних органів ФГТУ, дотримання Методичних рекомендацій ФГТУ
 • активність, масовість, професійний рівень заходів
 • співпраця з місцевими органами влади, депутатами, установами освіти, культури, спорту, громадськими організаціями
 • створення і участь у проектах, грантах
 • стан діловодства товариства
 • участь товариства (лідерів, представників) у роботі Ради або заходах ФГТУ
 • наявність, обладнання, оформлення і робота офісу грецького товариства

б) з розвитку грецької освіти

 • охоплення грецькою освітою різних категорій
 • організація місцевих відбіркових олімпіад школярів
 • участь у всеукраїнській олімпіаді в різних номінаціях і категоріях
 • підвищення кваліфікації вчителями новогрецької мови, участь у конкурсі «Учитель року»
 • організація вивчення діалектів, історії та культури греків України

в) з розвитку грецької культури і духовності

 • робота з грецькими творчими діячами
 • наявність і діяльність грецьких художніх колективів, музеїв і бібліотек
 • організація культурно-масових та просвітницьких заходів
 • участь в олімпіадах школярів з художньої творчості, фестивалях грецької культури і культур нацменшин регіону, України
 • співпраця з місцевими установами культури і відділом культури виконкому ФГТУ
 • рівень і масштаб культурних заходів
 • наявність і оновлення банку даних на творчих діячів, худколектівів, майстрів народної творчості, музейні і бібліотечні фонди, церкви
 • робота з розвитку культури, традицій, обрядів греків України

г) з науково-дослідної та інформаційно-видавничої діяльності

 • робота краєзнавців, дослідників, їх співпраця з товариством
 • робота етнографічних груп зі збору, обробки і узагальнення грецького фольклору
 • представлення матеріалів в газету «Елліни України» і на сайт ФГТУ
 • кількість передплатників на газету «Елліни України»
 • організація та участь у наукових конференціях, семінарах
 • співпраця з місцевими ЗМІ

д) по роботі з грецької молоддю

 • рівень роботи молодіжної організації або відділу молоді грецького товариства
 • участь у підготовці та проведенні заходів грецького товариства
 • участь у реалізації рекомендованих відділом молоді виконкому ФГТУ тематичних культурно-просвітніх і благодійних проектах
 • участь у всеукраїнських молодіжних, освітніх, культурних, спортивних та ін. заходах
 • наявність рекомендованого банку даних для роботи молодіжного відділу

е) з розвитку спортмасової роботи

 • участь у місцевих і регіональних спортивних змаганнях, організованих товариством або відділом спорту виконкому ФГТУ
 • популяризація національної боротьби «куреш»
 • співпраця з видатними греками-спортсменами

 ж) з розвитку міжнародного співробітництва та  толерантних міжнаціональних відносин

 • участь і рівень прийому зарубіжних делегацій
 • розвиток побратимських зв’язків з Грецією, греками зарубіжжя і України

ІV. Процедура проведення конкурсу

 1. Конкурс проводиться протягом року.
 2. Старт конкурсу – лютий 2018 року.
 3. Підсумки підводяться на спільному засіданні Ради і конкурсної комісії в січні наступного року.

 1. Процедура Конкурсу передбачає два етапи його проведення:

                 а) рейтинговий;

                 б) фінальний.

 1. На рейтинговому етапі:

      – портфоліо товариства у вигляді презентації (не більше 25 слайдів) до 27

                  квітня 2018;

                 – моніторинг діяльності товариств конкурсною комісією (фотозвіт);

                 – ознайомлення з роботою товариств з виїздом в товариство

                    (На розсуд конкурсної комісії);

                 – формування рейтингових списків з числа учасників і

                    визначення 10 претендентів на участь у фінальному конкурсі.

 1. Фінальний етап передбачає:

                 – відеоролик про діяльність товариства (5-10хв.)

 1. Матеріали надаються на електронну адресу: ellines.ua@gmail.com

з позначкою «Лідер»

Конкурсна комісія

 1. Для проведення Конкурсу та об’єктивного визначення його переможця створюється конкурсна комісія (7 чол.).
 2. Чисельність і склад конкурсної комісії затверджується Радою ФГТУ не пізніше ніж за 10 днів до анонсування Конкурсу та його умов.
 3. Конкурсну комісію очолює голова ФГТУ.
 4. З числа членів конкурсної комісії обирається секретар, на якого покладається підготовка засідань і ведення документації про роботу комісії.
 5. Діяльність конкурсної комісії здійснюється шляхом проведення засідань на кожному етапі Конкурсу з оформленням відповідних протоколів.
 6. Рішення про відбір переможців приймається в ході голосування простою більшістю її членів.

VІ. Нагородження переможців

 1. Відповідно до рішення комісії переможцю Конкурсу «Краще грецьке товариство» вручається грошовий приз у розмірі 15000грн. і почесний диплом в номінаціях:

  – «Краще сільське грецьке товариство»;

– «Краще районне грецьке товариство»;

– «Краще міське грецьке товариство».

2.10-ти учасникам, які пройшли рейтинговий відбір, вручаються Дипломи лауреатів конкурсу.

 1. Результати конкурсу висвітлюються в газеті «Елліни України», на сайті ФГТУ (uagreeks.com) і в соцмережах.