Увага! Стартував конкурс, присвячений Міжнародному Дню рідної мови

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ УЧНІВСЬКІЙ КОНКУРС

на кращий твір-роздум за наступною темою:

Чи погоджуєтеся Ви з тезою: «Румейська (Кард’аком ту глоса) / урумська мова (Ана ділим) – нетлінний скарб греків Надазов’я»?

Чому ми повинні поважати, вивчати та захищати мовне, історичне та культурне надбання своїх предків? Обґрунтуйте свою позицію. Що Ви робите задля цього та що хотіли би зробити у майбутньому?

 

 

 1. Загальні положення:

1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення всеукраїнського Конкурсу серед школярів на кращий твір-роздум, який приурочений до Міжнародного Дня рідної мови, його організаційне забезпечення, порядок участі в Конкурсі, порядок визначення та нагородження переможців.

 1.2. Організаторами проведення Конкурсу є:

 • Федерація грецьких товариств України (ФГТУ);
 • Маріупольський державний університет (МДУ).

1.3. Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний комітет Конкурсу. Головою оргкомітету є зав. відділом освіти виконкому ФГТУ, заступником голови – зав. кафедрою грецької філології і перекладу МДУ.

1.3 З метою досягнення максимальної об’єктивності в процесі визначення переможців Конкурсу, а також вирішення при цьому суперечок формується журі Конкурсу. Журі якісно оцінює конкурсні роботи, визначає кандидатури переможців, формує оціночні листи.

 1. Основні цілі та завдання Конкурсу:

 

2.1 Метою Конкурсу є популяризація мовної спадщини греків Надазов’я: урумської та румейської мов.

 

2.2 Завдання Конкурсу:

 • формування умінь аналізувати, узагальнювати і презентувати результати особливих спостережень;
 • розвиток у підростаючого покоління патріотизму та бажання вивчати мову, історію і культуру своїх предків;
 • формування у підростаючого покоління шанобливого ставлення, любові до рідної мови, історії та культури грецького народу;
 • виявлення і заохочення творчої молоді;
 • систематизація і узагальнення кращих конкурсних робіт.

 

3 Вимоги до учасників/учасниць:

3.1 До участі в Конкурсі запрошуються учні/учениці 8-11 класів закладів загальної середньої освіти.

3.2 Участь у Конкурсі є добровільною.

3.3 Вікові категорії учасників/учасниць Конкурсу:

 • середня група – 8-9 класи;
 • старша група – 10-11 класи.

 

 1. Порядок організації та проведення Конкурсу:

4.1. Учні/учениці, які бажають взяти участь у Конкурсі, повинні подати на розгляд Конкурсного журі творчу роботу (твір – роздум) до 21.02.2020 р.

4.2. Творчі роботи учасник/-ця має направити до відділу освіти виконкому ФГТУ на електронну адресу: dobraelena1974@gmail.com

Телефон для довідок: 096 567 24 08, 0505792761 – Добра Олена Михайлівна

 

 1. Вимоги до оформлення творчих робіт:

 

5.1. Обсяг творчої роботи повинен становити не більше 4 сторінок друкованого тексту формату А4 (шрифт Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац 1 см. Поля: верхнє – 2, нижнє – 2, ліве – 2, праве – 1)

5.2. Оформлення титульного аркуша творчої роботи здійснюється відповідно до вимог, викладених в Додатку 1.

5.3. Мови написання творчих робіт: українська та новогрецька

 

6 Критерії оцінювання конкурсних матеріалів

 

6.1 Критерії оцінювання:

 • повнота розкриття теми;
 • творчий підхід до написання роботи;
 • якість оформлення конкурсної роботи,
 • відповідність структурі твору-роздуму (додаток №2);
 • стиль написання (багатство словникового запасу, використання різних художніх засобів і складних синтаксичних конструкцій).
 • грамотність

6.2. Максимальна кількість балів по кожному з критеріїв – 5 балів, максимальна кількість балів – 30.

 

 1. Терміни проведення, підведення підсумків Конкурсу та нагородження переможців.

 

7.1. Терміни проведення Конкурсу:

 • 1 етап – з 1.02.2020 р. по 21.02.2020 р. – прийом творчих робіт;
 • 2 етап – з 21.02.2020 р. по 25.03.2020 р. – оцінювання робіт;
 • 3 етап – квітень 2020 р. підведення підсумків і нагородження переможців Конкурсу дипломами та подарунками, заснованими Федерацією грецьких товариств України, в ході проведення урочистої церемонії відкриття Всеукраїнської олімпіади школярів із новогрецької мови, історії, культури Греції та греків України.

 

7.2. У кожній віковій категорії учасників/-ць (8-9 класи, 10-11 класи) конкурсу присуджуються 3 призових місця.

 

 1. Склад Конкурсного журі:

До складу конкурсної комісії входять:

 • представники Федерації грецьких товариств України;
 • представники факультету грецької філології та перекладу МДУ;
 • вчителі з Греції;
 • вчителі закладів загальної середньої освіти України.

 

 

 

Додаток №1

 

Зразок оформлення титульного аркуша творчої роботи

 

 

 

УЧНІВСЬКИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС НА КРАЩІЙ ТВІР-РОЗДУМ

 

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ-ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΥ

 

 

 

 

Тема:

«…………………………………………………………………………………»

 

Θέμα:

 

      «………………………………………………………………………………….»

 

 

 

 

(Прізвище та ім’я учасника(-ці))

Ονοματεπώνυμο  μαθητή /μαθήτριας)       : …………………………………

………………………………………………………………………………………….

(Повна назва закладу освіти)

Σχολική Μονάδα                          : ………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

 

(ПІБ учителя)

Ονοματεπώνυμο διδάσκοντα   : ………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

 

(Загальна кількість балів)

Σύνολο Αξιολογικών Μονάδων : ………………………

 

 2020 рік

 

Додаток №2

Рекомендації з написання конкурсної роботи

 

 

 

Твір-роздум – одне з найскладніших завдань для будь-якої людини. Воно вимагає не тільки гарного знання матеріалу, а й висловлювання власних думок. Твір-роздум пишеться за певними правилами. Крім цього, він передбачає наявність логіки оповіді і вміння аргументувати свою позицію.

 

Твір-роздум складається з трьох частин:

 • вступу (тези і аргументи),
 • основної частини (приклади, докази),
 • висновків (точка зору самого учня/учениці на проблему).

 

 

СТРУКТУРА ТВОРУ-РОЗДУМУ

 

1 ЧАСТИНА (ВСТУП) –

частина твору, що містить думку, яка буде доводитися.

 

ТЕЗА

Νομίζω ότι …

Κατά τη γνώμη μου …

Θεωρώ ότι

Μου φαίνεται

2 ЧАСТИНА (ОСНОВНА ЧАСТИНА)-

доказова частина твору, що містить аргументи (використання підрядних сполучників або сполучних слів так як, тому що, адже, вставних слів: по-перше, по-друге, крім цього, нарешті, наприклад, які вказують на способи оформлення думок і послідовність їх викладу).

 

 

 

ДОВЕДЕННЯ

 

 

…, επειδή

…, διότι

3 ЧАСТИНА (ВИСНОВКИ)-

частина твору, в якій міститься узагальнення наведених аргументів, які доводять або спростовують тезу.

 

 

ПІДСУМКИ

Λοιπόν …

Επομένως …

Έτσι …