ФГТУ – 25 років! Грецька освіта в Україні: ДОНЕЦЬК

Як мало часу пройшло, але як багато зроблено для того, щоб греки України поряд зі своїми рідними мовами: румейською, урумською та понтійською вивчали новогрецьку мову – мову нашої праісторичної Батьківщини.

Для кожного народу питання вивчення рідної мови – це питання збереження ідентичності, самобутності, традицій, культури, обрядів, звичаїв тощо. Саме тому, з початком демократичних перетворень в Україні, пріоритетним напрямком в роботі активістів грецької національного руху, що об’єднувалися в кінці 80-х на початку 90-х рр. в товариства, стала організація на місцях вивчення новогрецької мови – мови, яка визнана на європейському рівні та є мовою спілкування між греками усього світу.

Ми пропонуємо в хронологічній послідовності згадати разом з нами, як все починалося.

Донецьк

(У представленому матеріалі освітлені етапи становлення сучасної грецької освіти в Україні в період з 1989-1995 рр.)

14 жовтня 1989 року в Донецьку групою ентузіастів на чолі з Стефаном Калоєровим створюється донецьке відділення Всесоюзного товариства радянських греків. За ініціативою цього відділення на базі Донецького національного університету в листопаді 1989 р. починають працювати курси з вивчення новогрецької  мови.  Донецьким грекам дуже пощастило, тому що в той час у Донецькому Політехнічному Інституті на п’ятому  курсі навчалися студенти-греки із Греції і Кіпру: Тассос Перікуліс та Христос Пестіс, які почали викладати новогрецьку  грекам не тільки Донецька (було сформовано 5 груп з числа студентів, робітників і службовців – людей найрізноманітнішої професійної діяльності), але і найближчих сіл Донецької області, а також з Маріуполя.

У навчальному процесі використовувався підручник Марини Ритової, який був розмножений тиражом 3500 примірників у міській друкарні. До речі, частина підручників відправлялася в інші товариства, де вивчалася новогрецька, причому не тільки в Донецькій області, а й в Київ, Харків, Мелітополь тощо. Через рік за викладання грецької мови у товаристві беруться вихованці (слухачі) цих курсів: Лідія Колесник та  Лідія Тодорова. Перше заняття з місцевими вчителями відбулося 23 вересня 1990 року.

Зі спогадів Лідії Колесник: «Треба було бачити, як горіли бажанням вчитися ці дорослі люди. В.Зип на одному із занять дала собі слово вивчити гімн Греції і обіцяла, що, коли потрапить до Афін, підніметься на Акрополь і продекламує його там. Вона здійснила свою обіцянку…».

Згодом переймає викладацьку естафету Катерина Лефтеренко, яка разом з Вікторією Гречковською у 1992 році відкрила на базі донецької ЗОШ № 2 недільну грецьку школу, потім була першою вчителькою новогрецької у ліцеї при ДонНУ.

Катерина Лефтеренко та Афанасіс Ніколаїдіс (1991 р.)

5 липня 1990 р. було створено самостійне Донецьке товариство греків (нині Донецьке міське товариство греків ім. Федора Стамбулжи), яке ще активніше починає займатися розвитком грецької освіти.

 

С.О. Калоєров, А. Ніколаїдіс, Тассос Перікулес, В.М. Кателло, її дочка Ганна, слухачі курсів новогрецької (1991 р.)

 

За декілька років було відкрито багато факультативів при школах Донецька.

В них працювали «зрощені» товариством учителі, які після курсів, за сприянням товариства, стажувалися у Геленджику, Москві, Маріуполі, у вишах Греції та Кіпру: Валентина Кателло (ЗОШ № 136), Олена Продан (ліцей при ДонНУ), Алла Євтєєва (ЗОШ № 54), Харт Тетяна (ЗОШ № 69), Галина Антонова (Недільна грецька школа на базі ЗОШ №2), Євдокія Ліснічук та Атоніна Торубар (Донецький багатопрофільний ліцей №37).

Вчителі новогрецької мови: Катерина Лєфтеренко, Олена Продан, Галина Антонова, Алла Євтєєва та учні недільної школи (2001 р.)

 Саме ці цінні педагогічні кадри зробили величезний внесок у розвиток грецької освіти в місті, виховали не одне покоління талановитих і обдарованих дітей, які своїми досягненнями у мові, історії та культурі грецького народу, прославляли товариство.

Колектив вчителів Донецького товариства греків, вчителі з Греції Дімітріс і Ефі Веланіс (2000 р.)

У вересні 1994 року в ліцеї при ДонНУ було відкрито спеціальність «новогрецька мова», а у 1995 році викладання новогрецької мови почалося й на спеціальності англійська мова романо-германського факультету ДонНУ (третя мова за вибором).

Далі буде!

Матеріал підготувала

Олена ДОБРА.

Джерела:

  • Сайт Донецького товариства греків ім. Федора Стамбулжи.
  • Стаття «Краткое слово о Донецком обществе греков и Приазовском эллинистическом центре» (т. 4. книги С.О. Калоєрова «Советское и постсоветское время (1918-2011)». – Харьков: 2017 г., 872 с.).