ФГТУ – 25 років! ГО «Асоціація греків-осіб з інвалідністю «Філос»

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

«АСОЦІАЦІЯ ГРЕКІВ-ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ «ФІЛОС»

 – член Федерації грецьких товариств України з травня 2010 р.,

– член Національної Асамблеї людей з інвалідністю України з грудня 2010 р.

У 2020 році ГО «АГІ «ФІЛОС»  відзначила 10 – річчя своєї діяльності.

Зареєстрована 24 березня 2010 року, напередодні великого свята грецького народу – Дня Незалежності Греції,  Головним управлінням юстиції у Донецькій області Міністерства юстиції. Члени організації сприйняли день реєстрації, як  знакову та важливу для всіх нас подію,  про яку ми завжди пам’ятаємо.

Організація створена за ініціативи активістів національного грецького руху, визнаних особами з інвалідністю, а саме: Партакела Ольги Андріївни, Лобас Любові Михайлівни, Хонахбея Валерія Костянтиновича, Муха Анжели Володимирівни та Партакела Олександра Федоровича.

 15 січня 2010 року відбулися Установчі збори ГО «Асоціація греків-осіб з інвалідністю «Філос». За порядком денним були розглянуті питання про створення громадської організації «Асоціація греків-осіб з інвалідністю «Філос», затвердження назви, статуту та обрання Голови громадської організації. Після обговорення всіх робочих моментів, затвердження основної мети діяльності організації та її статуту, проведеного голосування по кожному з питань, винесених на збори, були затверджені повна і скорочена назва організації, статут. До речі, як виявилося пізніше, положеннями   статуту ГО «АГІ «ФІЛОС» 2010 року були передбачені всі ті вимоги Налогового кодексу України, із-за відсутності яких, багато громадських організацій  переєреструвалися в 2016 році.

Головою Організації була обрана Ольга Андріївна Партакела, яка неодноразово переобираючись,  і нині продовжує працювати на посаді Голови, вдало керуючи  ГО «АГІ «ФІЛОС».

ГО «АГІ «ФІЛОС» була зареєстрована та діє вже 11-й рік за адресою офісного приміщення.

7 квітня 2010 року на загальних зборах організації, в присутні 27 членів ГО «АГІ «ФІЛОС» пройшли вибори та затвердження повного складу керівних органів організації – Голови, Заступника Голови, Ради, Ревізійної комісії та обрано бухгалтера. Засновників організації обрали до складу Ради ГО «АГІ «ФІЛОС». Представники керівних органів Організації працюють на громадських засадах, без заробітної плати або  матеріального заохочення

Багато людей цікавилося її діяльністю. Був створений інтернет сайт : www.filos.org.ua. А зустрічаючись на спільних заходах представників громадського сектору України ми розповідали про нашу організацію і діяльність Федерації. Скоро про АГІ «ФІЛОС» знали не тільки в Маріуполі, а й на  іншій території України. Поступово зростала чисельність членів ГО «АГІ «ФІЛОС», мешканців не тільки Маріуполя, Донеччини, а й інших населених пунктів України. Люди з інвалідністю мають свої особливості, а існуючи в суспільстві бар’єри, негативно впливають на їх життєдіяльність, саме тому члени організації розуміли, що згуртованість відкриває нові  можливості для більш плідної діяльності.

МІСІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ:

об’єднання представників грецького населення, громадян України, визнаних особами з інвалідністю, членів ГО «АГІ «ФІЛОС», що опікуються проблемами осіб з інвалідністю з метою їх  інтеграції в соціум та консолідації зусиль по просуванню інтересів людей з інвалідністю, представництва та захисту їх конституційних прав і законних інтересів, створення сприятливих умов для самореалізації, сприяння активній участі в розбудові громадянського суспільства, розвитку національної самосвідомості,  збереженню традицій і звичаїв греків Приазов’я, популяризації  української та самобутньої культури греків Приазов’я, спорту та здорового способу життя, розвитку українсько-грецьких взаємовідносин і обміну досвідом.

Зважаючи на те, що ГО «Асоціація греків-осіб з інвалідністю «ФІЛОС »- є єдиною громадською організацією України, яка об’єднує  людей за двома ознаками –  інвалідності та національності, має більш широкий спектр своєї діяльності, бо діє як національна організація, так і як організація людей з інвалідністю. ГО «АГІ «ФІЛОС» ввійшла  до складу найпотужніших громадських формувань України, а саме:у травні 2010 р. – до  Федерації грецьких товариств України, під керівництвом Олександри Іванівни Проценко-Пічаджи та у грудні 2010 р. – до Національної Асамблеї людей з інвалідністю України, під керівництвом Валерія Михайловича Сушкевича. Ми дуже пишаємося цим, бо до складу вищеназваних організацій просто так не приймають!

 ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ  ГО «АГІ «ФІЛОС»:

– сприяння розвитку національної самосвідомості, збереженню самобутньої

культури   греків Приазов’я, розвитку творчості та   декоративно – прикладного мистецтва людей з інвалідністю, популяризації української та грецької культур;

– представництво і захист національних, конституційних прав та інтересів,

участь у розробці законодавчих та інших нормативних актів щодо їх соціального захисту та попередження насильства, дискримінації за ознаками національності, гендерної приналежності  та інвалідності;

– консолідація зусиль, спрямованих на поліпшення становища людей з інвалідністю в Україні,

-взаємодія з органами влади та самоврядування, міжнародними організаціями та структурами;

-сприяння інтеграції членів організації в соціум, забезпечення рівних прав і  можливостей, попередження проявів усіх форм насильства, порушення прав,  дискримінації за ознаками національності, гендерності  та інвалідності;

– співпраця та партнерство з громадськими, державними  та недержавними формуваннями, закладами та організаціями;

– активна участь у розробці громадських ініціатив, програм, роботі комітетів доступності та створенні універсального дизайну, поліпшення умов доступності життєдіяльності  осіб з інвалідністю та маломобільної  категорії населення, проведення анкетування, опитувань, консультацій, аудитів, моніторингів;

– просвітницька робота та сприяння формуванню в суспільстві позитивного іміджу людей з інвалідністю та  ставлення до них.

УСПІШНА ІСТОРІЯ АГІ «ФІЛОС»

АГІ «ФІЛОС» об’єднує 529 людей з інвалідністю 1-3 групи,   із них 15  осіб пересуваються в кріслах колісних. Серед членів організації – 2 вчительки новогрецької мови ( одна із них пересувається в кріслі колісному), 5 осіб вивчають новогрецьку мову самостійно.

ГО «АГІ «ФІЛОС» відкрита для обміну досвідом, партнерства та співпраці з державними і недержавними організаціями. Впродовж десятиріччя нами реалізовано багато проєктів, акцій за партнерської та спонсорської підтримки НАІУ, ФГТУ, інших українських та міжнародних НДО, меценатів і співпраці з органами місцевої влади та Маріупольської міської ради.

АГІ «ФІЛОС» постійно  приймає участь у всеукраїнських конференціях, нарадах, «Круглих столах», зустрічах з представниками Міністерств і відомств України, управлінь, установ, органів влади,  заходах Федерації грецьких товариств України та Національної Асамблеї  людей з інвалідністю України.

В нашій успішної історії ми можемо відзначити, що з самого початку діяльності ми прагнули та практикували проведення заходів, спільних для всіх, що в сьогоденні називають інклюзивними. Це вже стале традиційне досягнення АГІ «ФІЛОС» – проведення свят, конкурсів, флешмобів, акцій. А ще ми приділяємо багато уваги просвітницькій роботі. З метою попередження дискримінації, формування толерантного відношення, етичної поведінки до людей з інвалідністю різних нозологій та представників різних національностей організуємо бесіди та зустрічі з дітьми, учнями шкіл, ліцеїв, представників КСН, мешканців міста та заходи з попередження (ГОН) гендерно-обумовленого і домашнього насильства, буллінгу.

Члени організації прагнучи  до працевлаштування, підвищення освіти та самоосвіти, професійних навичок, оволодіння новими знаннями, беруть участь у роботі міських, всеукраїнських тренінгів, навчальних семінарів, вебінарів, набувають навичок  активних небайдужих громадян, використовуючи різні форми навчання, в тому числі і дистанційні.

В АГІ «ФІЛОС» пропагується здоровий спосіб життя, приділяється увага заняттям з фізичної культури, спорту, організації дозвілля. Доброю традицією  організації стало проведення щоквартальних спортивних змагань з шахів, шашок, дартсу, нардів, а влітку – плавання. Ми пишається спортивними досягненнями та перемогами Спартака Степнова, Олександра Подсекіна, Олександра Поденкова, які вони виборювали на міжнародному та всеукраїнському рівнях.

Щорічно члени  Організації беруть  участь у фестивалях і творчих заходах: міських, всеукраїнських, міжнародних.  Про їх успіхи,  досягнення, перемоги можна дізнатися з матеріалів ЗМІ: статей, інтерв’ю, відеороликів, які відомі не тільки в Україні, а й за її межами.  Можна довго розповідати про талановитих, активних та творчих людей ГО «АГІ «ФІЛОС», але я хочу відзначити те, що увага до людей та бажання їм допомогти творять дива. Коли ми помічаємо у людини  іскру  творчих здібностей,  то допомагаємо їй розростися  в полум’я таланту. А ще,  ми акцентуємо увагу на роботі з реабілітації людей з інвалідністю засобами творчості, яка сприяє їх самореалізації та є важливим направленням діяльності ГО «АГІ «ФІЛОС».

В організації працює: «Творча майстерня», «Літературна вітальня», бібліотека, консультаційно – інформаційний пункт, клуби за інтересами. Проводяться заходи до пам’ятних днів та державних свят України та Греції,  спортивні заходи, майстер-класи,  виставки художнього та декоративно-прикладного мистецтва, репетиції та концертні виступи наших артистів,  зустрічі з цікавими людьми, «круглі столи», семінари, навчальні тренінги, екскурсії, паломницькі поїздки, тематичні та святкові соціокультурні заходи, а в літній період – організується відпочинок сімей на узбережжі Азовського моря.

Традиційно, впродовж всіх років нашої діяльності,  в організації відбуваються  святкування Нового року, Днів рідної мови, Днів Незалежності України та Греції, «Дня ОХІ», пам’ятних днів та державних свят України та Греції, акції, презентації матеріалів по Греції, національних традицій, грецької кухні, книг про знаменитих людей, в тому числі виданих ФГТУ  та іншими організаціями, презентації, акції, флешмоби, віртуальні відео подорожі та  квести онлайн,  екскурсії до етнографічного музею греків Приазов’я, художнього  музею ім. А. Куїнджі, Центру сучасного мистецтва і культури ім. Куїнджі, краєзнавчого музею, музею народного побуту, відвідування авторських презентацій та виставок творчості членів організації: Тетяни Чебанової, Віктора Кечеджі, Світлани Мєшкової-Давиденко, Катерини Мезенцевої, Юлії Маймула, Романа Кілінкарова, які відбуваються в музеях та на виставкових локаціях Маріуполя.

Хочеться зазначити, що постійну участь в  заходах  АГІ «ФІЛОС» приймають   активісти: Олена Кемечеджі, Ірина та Володимир Коссе, Тетяна Чебанова, Катерина Мезенцева, Любов Лобас, Тетяна Растворова, Роман Кілінкаров, Надія Ганжерлі, Марина Архіпова, Валерій Хонахбей, Тетяна Богадиця, Анжела Гужвій, Ольга Саричева, Надія Васуля, Олена Мумуйдар, Ольга Сиром’ятнікова, Ніна Решетнік, Юлія Некрасова,  Сергій Ястреб, Олександр Гаркуша, Марк Гнядих, Юлія Маймула, Галина Попова, Дмитро Чинах, Галина Бойко, Євген Румянцев, Лілія Короткова, Ірина Темір, Ніна Жигайлова, Віктор Кечеджі, Федір Назаренко, Надія Гжебовська, Ірина Будагян.

Із 2010 року, члени  ГО «АГІ «ФІЛОС» щорічно брали  участь в концертних програмах, ярмарках, виставках декоративно – прикладного мистецтва , як то Днів міста, соціальних та мистецьких ярмарках національних культур, Днів Європи, Днів національних культур, низці заходів до Дня людей з інвалідністю, фестивалях та інших заходах, завжди демонструючи, як в творчих роботах, так і в виконанні пісень, інструментальному виконанні та художньому декламуванні, національний характер нашої організації та особистого походження, пам’ятаючи що ми є громадянами України, представниками багатонаціонального українського народу. У виконані наших співаків, музик, декламаторів звучать концертні номери грецькою, румейською та українськими мовами на міському, регіональному, всеукраїнському та міжнародному рівніх:

* У Міжнародному Азовському  фестивалі творчості людей з інвалідністю  «Повір у себе», м. Бердянськ;

* XX-XXIII Міжнародних фестивалях творчості у Вітебську, який відбувається в рамках Міжнародного фестивалю  естрадної пісні «Слов’янський базар», Республіка Білорусь;

* Міжнародному фізкультурно – мистецькому  фестивалі «Зірки досяжні»,   Закарпаття, м. Ужгород;

* Міжнародному фестивалі «Долина нарцисів», Прикарпаття, м. Хуст;

*Всеукраїнських  фестивалях «З країни в Україну», «Світ рівних», «На крилах надії», «На крилах творчості», м. Маріуполь, м. Київ, м. Чернігів, м. Дніпро.

За вокальне виконання грецьких і українських пісень, найвищими нагородами фестів – дипломами переможців I ступеня вищезазначених фестивалів нагороджені:  Тетяна Богадіца, Юрій Савченко, Олександр Стельмаченко, Марина Архипова, Лариса Дончева, Іраїда Узбек.

Дипломів переможців і спеціальних дипломів «За популяризацію грецької культури», «Артистизм», «За волю до перемоги» у вокальному та інструментальному виконанні удостоєні: Тетяна Богадіца, Юрій Савченко, Олександр Стельмаченко, Іраїда Узбек, Лариса Дончева, Марина Архипова, Олена Мумуйдар.

Члени АГІ «ФІЛОС» постійні учасники виставкових локацій усіх Всеукраїнських фестивалів грецької культури ім. Д. Патричі «Мега Йорти». Другий рік поспіль приймають участь та мають багато чисельні нагороди у фестивалях «Перехрестя культур» і «Світ рівних», «Разом ми єдині».

Наші талановиті майстри та майстрині творчих робіт,  які експонувалися на виставках декоративно – прикладного мистецтва фестивалів різного рівня, нагороджені  дипломами учасників та переможців: за  I місце – Катерина Мезенцева, Анжела Муха,  Ольга Кечеджи, Тетяна Чебанова, Ольга Партакела, Ірина Коссе, Роман Кілінкаров, Іраїда Узбек, Віктор Кечеджи, Юлія Маймула, Світлана Мешкова-Давиденко, Олена Мумуйдар та дипломами учасників Всеукраїнських фестивалів: грецької культури  «Мега Йорти»,  творчості людей з інвалідністю «На крилах творчості», Інклюзивних фестивалів – «Світ рівних» і «Разом ми єдині!»

Наші проєкти, які були ініційовані і успішно реалізовані АГІ «ФІЛОС» в партнерстві та співпраці з іншими міськими громадськими організаціями, Маріупольською міською радою, органами влади, ФГТУ, НАІУ, ММК, USAID іншими:

* «Хустина пам’яті» – патріотична, пошукова, культурно-мистецька акція, присвячена вшануванню пам’яті  захисників Вітчизни – ветеранів і воїнів Другої світової війни. В акції взяли участь вихованці дитсадків, учні шкіл, студенти, члени клубів, працівники відділів культури, освіти, органів влади, депутат ММР Євген Акайкін – всього більше 1000 осіб із Маріуполя та прилеглих районів. Були знайдені, відкриті імена воїнів, стало відомо багато нових імен греків, вшанована пам’ять  захисників Вітчизни їх нащадками. Роботи з іменами були передані до Музею Великої Вітчизняної війни в Києві, (2011 р);

* «Рівний серед рівних» – міська акція, присвячена вихованню толерантного ставлення до представників інших національностей, народів і людей з інвалідністю (2011 р);

* «Рука дружби» – акція підтримки маріупольських спортсменів паралімпійців: Данила Чуфарова, Антона  Крюкова, Олександра Комарова – учасників IV Міжнародної Паралімпіади  та паралімпійського спорту України. м Маріуполь (2012 р).

* «Вечірки знайомств» проект для молоді з інвалідністю (2013- 2014 р.р.)

* Проєкт «Мобільна жіноча консультація» – організація обстеження репродуктивної системи здоров’я жінок з інвалідністю I- II групи, жителів Маріуполя і переселенців в мобільній жіночій консультації в рамках реалізації всеукраїнської програми «Рак виліковний» Фонду Ріната Ахметова

Проєкт реалізовувався в співпраці та партнерстві: НАІУ, Фонду Ріната Ахметова, ММР (2014 р.);

* Проєкт «Рука допомоги» – надання членам Організації різних видів допомоги: ліків, харчів, одягу, санітарно-гігіїнічних наборів, психологічної, допомоги в підготовці документів на отримання фінансової допомоги, відпочинку в Греції на острові Родос. Проєкт реалізувався за підтримки  і співпраці з міжнародними благодійними фондами, Гуманітарним штабом Ріната Ахметова, «Карітас Маріуполь», Маріупольської міської ради, Національної Асамблеї людей з інвалідністю України,  Федерації грецьких товариств України,  спонсорів та небайдужих людей, 2014-2018 р.р.

*«Проєкт з попередження та протидії гендерно-обумовленого та домашнього насильства (ГОН), булунгу,  дискримінації серед вразливих верств населення: осіб з інвалідністю та членів їх родин, опікунів, дітей, учнівської молоді та людей похилого віку. Проект реалізувався в партнерстві та співпраці з організаціями людей з інвалідністю, медичними закладами та лікарнями Маріуполя, громадськими правозахисними та волонтерськими організаціями Донецької області, Міжнародного Медичного Корпусу (ММК), за фінансової підтримки USAID, 2019 р.

* «Проєкт підтримки виборців, осіб з інвалідністю щодо реалізації ними своїх політичних прав та забезпечення участі у парламентських та Президентських виборах в Україні 2019 року. Дискримінація за ознакою інвалідності». Проєкт реалізовано в співпраці з НАІУ  за підтримки Маріупольської міської ради, 2019 р.

* «Доступний Маріуполь» та  «Безбар’єрна Україна» – постійно діючі програми створення безбар’єрного життєвого простору і міської інфраструктури, покращення умов життєдіяльності та безперешкодного доступу людей з інвалідністю та маломобільної групи населення (МГН) до об’єктів житлового та громадського призначення,  отримання медичної допомоги, освіти, користування транспортом, одержання інформації, Інтернет та онлайн послуг  в Маріуполі та Україні, зважаючи на кращі приклади вітчизняного та міжнародного  досвіду у  відповідності з  чинним законодавством України та ДБН. Участь у роботі міського Комітету доступності Маріуполя, представника ГО «АГІ «ФІЛОС»  Ірини Темір, (2010-2020 р.р.)

 

ПРО ПЛАНИ ГО «АГІ «ФІЛОС» НА ПЕРСПЕКТИВУ

Першочерговими завданнями обрані:

– створення вокально-інструментального творчого колективу;

– пошук нових форм роботи, які зацікавлять грецьку молодь з інвалідністю,

створення відділу молоді;

– розширення діяльності організації та  залучення нових членів;

– пошук фінансування на проведення інклюзивного соціокультурно –

спортивного фестивалю для молоді.

За період своєї діяльності ГО «АГІ «ФІЛОС» пройшла шлях становлення та змогла заявити про себе, здобувши авторитет дієвої,  активної, творчої організації зі своїми методами роботи, досягненнями, успіхами та перемогами, яка має потужний потенціал і перспективу  успішного розвитку. Її хвилюють проблеми молоді та українського суспільства, свою увагу вона акцентує на заходах, які сприяють підвищенню духовно – морального, культурного, патріотичного виховання, поваги, недискримінації та толерантного ставлення до людей,  збереженню народних національних традицій, розвитку культури українського і грецького народів.

Діяльність ГО «АГІ «ФІЛОС» і членів організації вклад в реалізацію соціальних  програм для людей з інвалідністю, роботу з захисту їх прав і просування інтересів, активну життєву позицію, участь у громадському житті та розбудові суспільства, формуванні толерантного відношення, попередження дискримінації та гендерно-обумовленого насильства людей з інвалідністю, формування в суспільстві їх позитивного іміджу, збереження самобутнього культурного надбання греків Приазов’я, розвиток творчості людей з інвалідністю грецької національності, популяризацію грецької та української культури, розвиток спорту та спортивні досягнення відзначена чисельними нагородами – грамотами, дипломами, подяками, кубками, медалями: Донецької обласної ради, Федерації грецьких товариств України, Національної Асамблеї людей з інвалідністю України, ВОІ « Союз організацій людей з інвалідністю України», Білоруського об’єднання організацій людей з інвалідністю, Міжнародного Медичного Корпусу, Маріупольської міської ради, Центральної районної адміністрації Маріупольської міської ради, Донецького регіонального конкурсу «Кришталеве серце»   та оргкомітетів вищеназваних фестивалів.

Члени організацій мають нагороди державного, всеукраїнського, міжнародного, міського рівней за  спортивні досягнення, літературні, творчі.

Організація пишається нагородами Федерації грецьких товариств України в конкурсах серед лідерів та громадських організацій – членів ФГТУ:

  • “Краще грецьке товариство 2012р.» – ГО «АГІ «ФІЛОС» – переможець серед центрів і грецьких об’єднань по професійним інтересам;
  • «Лідер – 2013 р.»  – Ольга Партакела, Голова ГО «АГІ «ФІЛОС» зайняла I місце серед центрів і грецьких об’єднань по професійним інтересам;
  • «Лідер національного руху 2018 р.» – Ольга Партакела, Голова ГО «АГІ «ФІЛОС» зайняла I місце серед грецьких об’єднань по професійним інтересам.

Члени організації, за сприяння ГО «АГІ «ФІЛОС», навчалися та за успіхи в навчанні професійному, на навчальних тренінгах і семінарах, курсах тощо, отримали: дипломи, сертифікати, посвідчення.

Дякую всім членам організації за їх внесок у справу становлення та розвитку ГО «АГІ «ФІЛОС», бо це заслуга всього нашого колективу! Це їх енергія, сила духу, мужність, вміння радіти життю та ділитися цією радістю з іншими, творити, щедро зігріваючи теплом свого серця оточуючих і змінючи світ на краще, сприяють розвитку  АГІ «ФІЛОС», ведуть до нових досягнень і перемог!

Наша сила в єдності, в підтримці, в бажанні спільно діяти на загальне благо – повноцінно жити та діяти, сприяти демократичній розбудові українського суспільства, успішному розвитку національного руху в Україні і  грецьких товариств під керівництвом Федерації грецьких товариств України!

 

З 25-ти річним Ювілеем  Федерація грецьких товариств України!  

Χρόνια Πολλά!