Книга “ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. Пам’яті К. Е. Гриневича” – це вже 19-й видавничий проєкт Харківського міського товариства греків «Геліос»

У 2020 році Громадська організація «Харківське міське товариство греків «Геліос» продовжувала свою видавничу діяльність. У співпраці з Харківським національним університетом імені В.Н.Каразіна видано книгу “ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. Пам’ятi К. Е. Гриневича” (З ВДЯЧНIСТЮ. Пам’яті К. Е. Гриневича.). Збірник надруковано за офіційної підтримки Харківської міської ради.
Дане видання присвячене 130-річчю від дня народження видатного історика та археолога, професора Костянтина Едуардовича Гриневича. Книга складається з трьох частин. Перша частина містить статтю істориків Каразінського університету С. В. Дьячкова та О. А. Ручинської «Константин Эдуардович Гриневич (1891–1970). Страницы биографи

и», де зібрані нариси про менш висвітлені раніше життєві обставини та науково-дослідницьку діяльність вченого. Стаття була вперше надрукована у щорічнику «Древности» (2016, вип. 14).
Друга частина збірника містить репринтні видання двох праць К. Е. Гриневича. Перша – «По Элладе» – була написана студентом К. Гриневичем після подорожі Грецією в 1913 році, надрукована в «Сборнике Харьковского историко-филологического общества» в 1914 році (т. 21: Сборник статей в честь
В. П. Бузескула) та окремим відбитком і з того часу не перевидавалася. Друга праця – «Сто лет Херсонесских раскопок (1827–1927)» – утворювалася вченим, коли він обіймав посаду директора Херсонеського археологічного музею і під його керівництвом здійснювалися розкопки у Херсонесі. Книга була видана у Севастополі у 1927 році і також не перевидавалася.
У третій частині збірника вміщено біобібліографію К. Е. Гриневича, де надаються хронологічна канва життя та діяльності вченого, список його праць, література про нього та іменний покажчик до бібліографії.
Видання буде корисним для археологів, учених, які досліджують історію стародавнього світу, студентів історичних факультетів закладів вищої освіти, а також членів грецької діаспори України.
Книга “ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. Пам’яті К. Е. Гриневича” – це вже 19-й видавничий проєкт Громадської організації «Харківське міське товариство греків «Геліос». Більшість з них реалізовано завдяки Харківському національному університету імені В.Н.Каразіна.