Грецькі стародруки у Музеї рідкісної книги у Ніжині

Від середини 17 століття в Ніжині існувала потужна грецька купецька спільнота, початок якої своїми універсалами поклав у 1657 році гетьман Богдан Хмельницький. У 1670-80 роках ця спільнота перетворилася на релігійно-просвітницьку формацію – Ніжинське грецьке православне братсво, якому особливу увагу та заступництво надавав гетьман Іван Мазепа.

Ніжинські греки в Гетьманщині користувалися культурною та адміністративною автономією, збудували в Ніжині свої храми (Всіх Святих, Архангела Михаїла, Іоанна Богослова, Костянтина та Олени на грецькому кладовищі), мали тут свій суд, богадільню, Грецький магістрат…

У 1817 році на благодійні пожертви відкрилося в Ніжині грецьке училище. При цих закладах формувалися унікальні архіви та бібліотеки, в яких зберігалися рідкісні манускрипти та європейські стародруки з текстами грецьких античних класиків, вчених та богословів…

Наприкінці 19 ст. грецька громада Ніжина внаслідок загальноімперських реформ втратила самоврядування і почала занепадати. Асиміляційні процеси призвели до поступової втрати ніжинськими греками національної самобутності. У 1885 році унікальні манускрипти ніжинських греків, що датувалися 11-18 ст., були передані до Церковно-археологічного музею Київської Духовної Академії (тепер зберігаються в Інституті Рукопису НБУ ім. В.Вернадського).

У 1875-1887 рр. за ініціативою академіка М.О.Лавровського бібліотека, що нараховувала 639 назв (1508 томів) друкованих видань 16-19 ст. з Ніжинського грецького Олександрівського училища була передана на зберігання до книгозбірні Ніжинського історико-філологічного інституту кн. О.Безбородька. За десятки років переміщень книжкових фондів та багаторазових реорганізацій начального закладу, який тепер є Ніжинським державним університетом імені Миколи Гоголя, грецька бібліотека розчинилася у загальному мільйонному фонді університетської книгозбірні і вважалася втраченою…

І ось, як повідомляє Музей Рідкісної Книги НДУ ім. М.Гоголя на своїй сторінці у Фейсбуці https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2479621725679428&id=1963074287334177, у 2008 році співробітникии Музею рідкісної книги НДУ розпочали кропітку роботу з розшуку та упорядкування книжкового зібрання ніжинських греків з метою реконструкції його первісного складу. Тепер ми можемо відзвітувати, що головний масив цієї складної роботи виконано!

Грецька бібліотека в цілому виявлена, відділена в окрему колекцію, зібрана у спеціальну шафу в Музеї рідкісної книги та каталогізована! Наразі триває попримірникове дослідження унікальних стародруків, вивчення маргіналій та провінієнцій на книгах, найдавнішою з яких на сьогодні є венеціанське видання творів давньогрецького філософа Платона (друкарня Альда Мануція-старшого) 1513-го року.

Виявлено також кілька десятків цікавих старовинних видань, що належали ніжинським грекам, але не входили в колекцію грецького училища. Отже, триває дослідження цього унікального масиву раритетних книжок бібліотеки Ніжинського держуніверситету.

Співробітники Музею рідкісної книги готують до друку бібліографічний опис колекції.

На фото: книжкове зібрання ніжинських греків у Музеї рідкісної книги бібліотеки НДУ імені Миколи Гоголя.