Конкурс творчих робіт «Що є для мене новогрецька мова? Чому я її вивчаю?»

ПОЛОЖЕННЯ

про всеукраїнський учнівській конкурс

на кращий твір-роздум за темою:

«Що є для мене новогрецька мова? Чому я її вивчаю?»

“Τι σημαίνει για μένα η Ελληνική γλώσσα; Για ποιους λόγους τη μελετώ;”

 1. Загальні положення:

1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення всеукраїнського Конкурсу серед школярів на кращий твір-роздум,  приуроченого до Всесвітнього Дня грецької мови, його організаційне забезпечення, порядок участі в Конкурсі, порядок визначення та нагородження переможців.

 1.2. Організаторами проведення Конкурсу є:

 • Федерація грецьких товариств України (ФГТУ);
 • Маріупольський державний університет (МДУ).

1.3. Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний комітет Конкурсу. Головою оргкомітету є зав. відділом освіти виконкому ФГТУ, заступником голови – зав. кафедрою грецької філології і перекладу МДУ.

1.3 З метою досягнення максимальної об’єктивності в процесі визначення переможців Конкурсу, а також вирішення при цьому суперечок, формується журі Конкурсу. Журі якісно оцінює конкурсні роботи, визначає кандидатури переможців, формує оціночні листи.

 1. Основні цілі та завдання Конкурсу:

 2.1 Метою Конкурсу є популяризація новогрецької мови серед учнівської молоді в Україні.

2.2 Завдання Конкурсу:

 • формування умінь аналізувати, узагальнювати і презентувати результати особливих спостережень;
 • розвиток у підростаючого покоління патріотизму та бажання вивчати мову, історію і культуру своїх предків;
 • формування у підростаючого покоління шанобливого ставлення, любові до мови, історії та культури грецького народу;
 • виявлення і заохочення творчої молоді;
 • систематизація і узагальнення кращих конкурсних робіт.

3 Вимоги до учасників/учасниць:

3.1 До участі в Конкурсі запрошуються учні/учениці 8-11 класів закладів загальної середньої освіти.

3.2 Участь у Конкурсі є добровільною.

3.3 Вікові категорії учасників/учасниць Конкурсу:

 • середня група – 8-9 класи;
 • старша група – 10-11 класи.
 1. Порядок організації та проведення Конкурсу:

4.1. Учні/учениці, які бажають взяти участь у Конкурсі, повинні подати на розгляд Конкурсного журі творчу роботу (твір-роздум) до 10.02.2021 р.

4.2. Творчі роботи учасник/-ця має направити до відділу освіти виконкому ФГТУ на електронну адресу: dobraelena1974@gmail.com

Телефон для довідок: 096 5672408, 0505792761 – Добра Олена Михайлівна

 1. Вимоги до оформлення творчих робіт:

 5.1. Обсяг творчої роботи повинен становити не більше 700 слів. (шрифт Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1, абзац 1 см. Поля: верхнє – 2, нижнє – 2, ліве – 2, праве – 1)

5.2. Оформлення титульної сторінки творчої роботи здійснюється відповідно до вимог, викладених в Додатку 1.

5.3. Мова написання творчої роботи: новогрецька (10-11 класи), новогрецька або українська (8-9 класи)

6 Критерії оцінювання конкурсних матеріалів

 6.1 Критерії оцінювання:

 • повнота розкриття теми;
 • творчий підхід до написання роботи;
 • відповідність структурі твору-роздуму (додаток №2);
 • стиль написання (багатство словникового запасу, використання різних художніх засобів і складних синтаксичних конструкцій).
 • грамотність

6.2. Максимальна кількість балів за творчу роботу – 30. За написання творчої роботи новогрецькою мовою учасник(-ця) автоматично отримує  додаткові 5 балів.

 1. Терміни проведення, підведення підсумків Конкурсу та нагородження переможців.

 7.1. Терміни проведення Конкурсу:

 • 1 етап – з 15.01.2021 р. по 10.02.2021 р. – прийом творчих робіт;
 • 2 етап – з 10.02.2021 р. по 20.02.2021 р. – оцінювання робіт;
 • 3 етап – квітень 2021 р. підведення підсумків і нагородження переможців Конкурсу дипломами та подарунками, заснованими Федерацією грецьких товариств України, в ході проведення урочистої церемонії відкриття Всеукраїнської олімпіади школярів із новогрецької мови, історії, культури Греції та греків України.

7.2. У кожній віковій категорії учасників/-ць (8-9 класи, 10-11 класи) конкурсу присуджуються 3 призових місця.

 1. Склад Конкурсного журі:

До складу конкурсної комісії входять:

 • представники Федерації грецьких товариств України;
 • представники факультету грецької філології та перекладу МДУ;
 • Представник Офісу з питань грецької освіти у Генеральному Консульстві Греції в Маріуполі, вчителі з Греції.

 

Додаток №1

 Зразок оформлення творчої роботи

 

УЧНІВСЬКИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС НА КРАЩИЙ ТВІР

Тема:

«………………………………………………………………………………»

 

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Θέμα:    «………………………………………………………………………………»

(Прізвище та ім’я учасника(-ці))

Ονοματεπώνυμο μαθητή/-ριας)   : ……………………………

(Повна назва закладу освіти)

Σχολική Μονάδα                            : ……………………………………………

 (ПІБ учителя)

Ονοματεπώνυμο διδάσκοντα       : ……………………………

(Загальна кількість балів)

Σύνολο Αξιολογικών Μονάδων    : …………………

2021 рік

  Додаток №2

Рекомендації з написання

конкурсної роботи

 Твір-роздум – одне з найскладніших завдань для будь-якої людини, яке вимагає не тільки гарного знання матеріалу, а й висловлювання власних думок. Твір-роздум пишеться за певними правилами. Крім цього, він передбачає наявність логіки оповіді і вміння аргументувати свою позицію.

 

Твір-роздум складається з трьох частин:

 • вступу (тези і аргументи),
 • основної частини (приклади, докази),
 • висновків (точка зору самого учня/учениці на проблему).

 

СТРУКТУРА ТВОРУ-РОЗДУМУ

 

1 ЧАСТИНА (ВСТУП) –

частина твору, що містить думку, яка буде доводитися.

 

ТЕЗА

Νομίζω ότι …

Κατά τη γνώμη μου …

Θεωρώότι

Μουφαίνεται

2 ЧАСТИНА (ОСНОВНА ЧАСТИНА) –

доказова частина твору, що містить аргументи (використання підрядних сполучників або сполучних слів так як, тому що, адже, вставних слів: по-перше, по-друге, крім цього, нарешті, наприклад, які вказують на способи оформлення думок і послідовність їх викладу).

 

 

 

ДОВЕДЕННЯ

 

 

…, επειδή

…, διότι

3 ЧАСТИНА (ВИСНОВКИ) –

частина твору, в якій міститься узагальнення наведених аргументів, які доводять або спростовують тезу.

 

 

ПІДСУМКИ

Λοιπόν …

Επομένως …

Έτσι …